USKLADIMO FREKVENCIJE

Potpisan ugovor za projekt „Užina za sve III“

Kategorija: /
Autor: Sanja Pavelić

Potpisan je Ugovor o Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva između Ministarstva za demografiju, obitelj mlade i socijalnu politiku i Vukovarsko-srijemske županije, financiran iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije. 
Vrijednost projekta je 1.476.050,76 kuna.
Također, Vukovarsko-srijemska županija Upravni odjel za sportmlade i demografiju, iz vlastitog proračuna financira prehranu 580 učenika iz 5 osnovnih škola s područja Vukovarsko-srijemske županije koji nisu mogli biti obuhvaćeni projektom „Užina za sve III“. Za tu svrhu osiguran je iznos od 500.000,00 kuna u školskoj godini 2018./19. godini.Hitovi: 497