USKLADIMO FREKVENCIJE

Skupština Konjogojske udruge "Stari graničar"

Kategorija: /
Autor: Z.Knežević

Na izbornoj skupštini Konjogojske udruge "Stari graničar" Županja za novog je predsjednika izabran Marko Maroševac, a za tajnika Antun Vuković. Članovi odbora su Karlo Filipović, Ivan Nikolozo, Vinko Miličić, Davor Zovkić, Luka Galović, Tomislav Oršolić-Đura i Vinko Filipović. U Nadzorni odbor su izabrani Darko Dominković, Petar Meštrović i Dejan Jakobović, a u Sud časti Domagoj Bušić, Mario Lešić i Tomislav Oršolić-Lazin.Članove skupštine pozdravio je i gradonačelnik Županje Davor Miličević.

Hitovi: 554