USKLADIMO FREKVENCIJE

Od jeseni skuplji vrtić

Kategorija: /
Autor: Z.Knežević

Novi Pravilnik o mjerama sudjelovanja roditelja i skrbnika u cijeni primarnog programa Dječjeg vrtića "Maslačak" Županja našao se nedavno na sjednici Gradskog vijeća Županje.

Razloge za nove, više cijene pojasnila je Terezija Nemetz, ravnateljica Dječjeg vrtića "Maslačak Županja" i tom prigodom istaknula kako je cijena koju plaćaju roditelji djece za jasličke skupine sada 680 kuna, a za vrtićke 580 kuna. "Za djecu iz drugih općina cijena je 880 kuna, no obzirom da većina općina sufinancira boravak djece s iznosom od 400 kuna, roditelji iz drugih mjesta plaćaju manje nego roditelji iz Županje." pojasnila je Nemetz i dodala kako roditelji djece koja borave u vrtiću financiraju 50 posto ekonomske cijene. Stoga je novim Pravilnikom predviđeno da za vrtićke skupine, kao i za jasličke, cijena bude viša za 20 kuna mjesečno, za djecu iz Županje, dok bi za djecu iz drugih mjesta cijena jaslica bila 1100 kuna mjesečno, a za vrtićke skupine 1000 kuna mjesečno. "Uz sufinanciranje općina ta bi se cijena izjednačila u odnosu na iznos koji plaćaju roditelji iz Županje." dodala je Nemetz. Tako će od mjeseca rujna vrtić biti skuplji 2,9% i 3,3% za roditelje iz Županje, a za roditelje iz drugih mjesta 25% za jasličke skupine i 13,6% za vrtićke. Razloge za poskupljenje Nemetz je pred gradskim vijećnicima pojasnila i porastom troškova u brojnim segmentima, otvaranjem još jedne odgojne skupine, te novim zapošljavanjem za potrebe rada s djecom kojih je, dodala je, prema posljednjim podacima 279. "U povijesti vrtića ovo je najveća brojka, među tih 279 djece 52 je iz drugih sredina. Imali smo čak 72 nova zahtjeva za upisom." istaknula je Terezija Nemetz, ravnateljica "Maslačka".

Za Pravilnik o mjerama sudjelovanja roditelja i skrbnika u cijeni primarnog programa Dječjeg vrtića Maslačak Županja tom je prigodom na Gradskom vijeću Županje glasovalo 8 gradskih vijećnika, dok je troje oporbenih vijećnika bilo protiv. Dakle, početkom nove pedagoške godine roditelji će plaćati veću cijenu za boravak djece u vrtiću.

Hitovi: 695