USKLADIMO FREKVENCIJE

Poziv za predlaganje kandidata za javna priznanja Grada

Kategorija: /
Autor: Z.Knežević
 
Odbor za dodjelu javnih priznanja Gradskog vijeća Grada Županje objavio je Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Županja.
Javna priznanja Grada Županja su: Povelja Grada Županja- počasni građanin, Zlatni grb Grada Županja, Srebrni grb Grada Županja i Zahvalnica Grada Županja.
Kriteriji za dodjelu javnih priznanja su: najbolji rezultati postignuti u teorijskom i praktičnom radu na pojedinom području; objavljena, prikazana, izložena, izvedena ili na drugi način prezentirana ostvarenja i djela; izuzetni doprinos u Domovinskom ratu, ostvarivanju slobode i uspostavi demokratskog sustava u cijeloj Republici Hrvatskoj; ugled uzoritog gospodarstvenika, stručnjaka i djelatnika, odnosno, uzoritog poduzeća, ustanove ili udruge građana. Prijedloge za dodjelu javnih priznanja mogu dati: gradonačelnik, deset vijećnika Gradskog vijeća, poduzeća i druge pravne osobe, mjesni odbori i udruge građana.
Prijedlozi moraju biti pisani, detaljno obrazloženi s osnovnim podacima iz životopisa, te postignutim rezultatima i zaslugama, za pojedinca, a ako se radi o gospodarskim i drugim subjektima s detaljnim opisom djelatnosti, postignutim rezultatima i značajem tih rezultata za Grad Županja i Republiku Hrvatsku.
Po istom postupku za dodjelu javnih priznanja Grada mogu biti predloženi i strani državljani, gradovi u inozemstvu i drugi subjekti u inozemstvu. U ovom slučaju, Odbor za dodjelu javnih priznanja pribavit će mišljenje nadležnog tijela Hrvatskog sabora za odnose s inozemstvom.
Prijedlozi se podnose Odboru za dodjelu javnih priznanja do 6. kolovoza 2021. na adresu: Grad Županja, Odbor za dodjelu javnih priznanja, J.J. Strossmayera 1, Županja.
Konačnu odluku o dodjeli javnih priznanja donosi Gradsko vijeće, a priznanja će biti uručena na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Županja prigodom obilježavanja Dana grada.
Hitovi: 118