USKLADIMO FREKVENCIJE

3. Regionalna radionica projekta Water Contingency Management in the Sava River Basin (WACOM)

Kategorija: /
Autor: Z.Knežević
U Županji je održana 3. Regionalna radionica u okviru projekta Water Contingency Management in the Sava River Basin (WACOM).Radionica na temu "Priprema simulacije štabne vježbe: Nesreća s izlijevanjem velike količine naftnih derivata iz industrijskog postrojenja u slivu rijeke Bosne i djelovanje u slučaju poplave" organizirana je u suradnji s Republičkom upravom civilne zaštite Republike Srpske, Asocijacijom za upravljanje rizicima AZUR, Međunarodnom komisijom za sliv rijeke Save te Institutom za vodoprivredu Jaroslav Černi u Republici Srbiji.
Svrha ove radionice bila je uspješna priprema simulacije štabne vježbe u situaciji slučajnog zagađenja rijeke Save iz industrijskog postrojenja u slivu rijeke Bosne i djelovanje u slučaju poplave, koja će se održati u svibnju 2022. godine. Sudionici iz Bosne i Hercegovine i Srbije analizirali su scenarij štabne vježbe i utvrdili jasne uloge koje će različite institucije u Bosni i Hercegovini i Srbiji imati tijekom njezina provođenja. Također, simulirani su protokoli komunikacije i donošenja odluka te je razvijen scenarij za krizno postupanje nadležnih institucija u Bosni i Hercegovini i Srbiji u slučaju sličnih kriznih situacija.
U uvodnom izlaganju, Kruno Šarić, direktor Turističke zajednice Županje, naglasio je važnost provođenja projekata kao što je projekt Water Contingency Management in the Sava River Basin (WACOM) te razvijanja novih protokola, procedura i odgovora na ovakve krizne situacije prisjetivši se katastrofalne poplave iz 2014. godine i problema i izazova na terenu koji i dalje postoje i zahtijevaju zajedničku suradnju institucija.
Zamjenica direktora Javnog preduzeća „Luka Brčko“, Snježana Novaković također je istaknula značaj održavanja ovakvih regionalnih radionica te naglasila važnost sudjelovanja Javnog preduzeća „Luke Brčko“ u WACOM projektu te stjecanja novih znanja i institucijske suradnje u ovakvim ili sličnim kriznim situacijama u slivu rijeke Save.
Dušan Kostić iz Instituta za vodoprivredu Jaroslav Černi u Republici Srbiji rekao je kako je Republika Srbija kao najnizvodnija zemlja u slivu rijeke Save veoma motivirana za međunarodnu suradnju na polju obrane od poplava i slučajnih onečišćenja. Republika Srbija je 2015. godine postala dio Europskog mehanizma za civilnu zaštitu, ali je potrebna daljnja međunarodna suradnja kako bi ojačali tehnički i kadrovski potencijal, kapacitete i znanje i što efikasnije koristili benefite članstva u Europskom mehanizmu civilne zaštite. Na današnjoj iznimno uspješnoj radionici u Županji, sudionici su kroz razmjenu već postojećih iskustava stekli nova znanja, dotakli se novih pitanja i dilema te definirali smjernice koje će omogućiti daljnje uspješne aktivnosti WACOM projekta, a u interesu država na slivu rijeke Save.
Radionica je prvenstveno bila namijenjena sudionicima iz Bosne i Hercegovine i Srbije, ali je zbog financijskih pravila Europske unije i Programa transnacionalne suradnje – Interreg Dunav organizirana u Republici Hrvatskoj kao članici Europske unije.
WACOM projekt sufinanciran je od strane Programa transnacionalne suradnje - Interreg Dunav i uključuje ključne partnere iz četiri zemlje u slivu rijeke Save: Sloveniju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i Srbiju.
Hitovi: 101