USKLADIMO FREKVENCIJE

Načelnik PGP Županja Antun Bekavac: Razriješeno preko 80 posto kaznenih djela

Kategorija: /
Autor: B. G. Dabić

Kako ste zadovoljni sigurnosno situacijom na našem području? Što je s kaznenim djelima i kako ste ih rješavali?

Izrazito sam zadovoljan. Nikada kao ove godine stanje sigurnosti nije bilo tako dobro kao ove godine. Možemo se pohvaliti da je razriješeno preko 80 posto kaznenih djela. Nije bilo težih kaznenih djela i prekršaja koji bi negativno utjecali na osjećaj sigurnosti u gradu i okolici, tako da mogu reći da je stanje sigurnosti jako dobro.

Kako je pandemija utjecala na rad policije? Je li pojava pandemije utjecala na povećanje korisnika opijata na području naše županije? Da li je policija imala više intervencija u suzbijanju obiteljskog nasilja na našem području ?

Moramo napomenuti da je Policija kao služba od samog početka pandemije poduzimala sve mjere iz svoje nadležnosti, provodili smo i još uvijek provodimo Odluke Stožera CZ, poštujemo sve epidemiološke okvire, obaveze i mjere. Čak štoviše, i sami provjeravamo ulaske u našu zgradu pri čemu se nedvojbeno utvrđuju statusi kao naših uposlenika tako identično i svih stranaka koje imaju potrebu ući u našu zgradu. Moram napomenuti da je policija od početka pandemije poduzimala sve svoje ovlasti prema građanima poštivajući i mjere samozaštite i mjere zaštite svih građana prema kojima se postupalo.

Vezano za upit da li je došlo do povećanja korištenja opijata za vrijeme pandemije mogu kazati da je to tamna brojka kriminaliteta a statistički se samo obrađuju događaji kada smo zatekli na mjestu izvršenja. Statistički ne možemo reći da je došlo do povećanja korištenja droga jer otkriveni događaji se podudaraju s rezultatima prijašnjih godina.Također, vezano za obiteljsko nasilje, došlo je do blagog povećanja prekršaja i kaznenih djela iz domene nasilja u obitelji a na svu našu sreću nismo imali evidentiranih teških kaznenih djela s težim posljedicama. Tome možemo zahvaliti i međuresornoj suradnji Policije sa ostalim institucijama koje djeluju u tom pravcu kao što su škole, domovi zdravlja, CZSS i drugi čimbenici koji djeluju u cilju sprječavanja nasilja općenito a posebno obiteljskog nasilja.

 Ima li danas dovoljno žena u policiji? Jeli se taj broj povećao posljednjih godina i koliko?

Od ukupno 1802 uposlena u PU Vukovarsko-srijemskoj žena je 412, od a od kojeg ukupnog broja je 261 policijska službenica.

U PGP Županja trenutno radi 58 žena od čega 44 kao policijske službenice. Iz prije navedenog razvidno je da su žene zastupljene u svim službama PU Vukovarsko-srijemske pa tako i u operativnom dijelu kao ovlaštene policijske službenice sa potpuno ravnopravnim statusom. Unazad nekoliko godina stalno se primaju nove žene u policiju i njihov broj je iz godinu u godinu sve veći što u potpunosti udovoljava rješavanju svih zadaća koje se stavljaju pored nas.

Kako ocjenjujete suradnju s lokalnim institucijama i građanima? Kakva je suradnja s Gradom, gdje je u ovoj godini došlo do promjene vlasti?

Kao i do sada , suradnja s jedinicama lokalne uprave i samouprave je na zavidnom nivou, prigodno, kada god to treba surađujemo u zajedničkim aktivnostima. Isto tako i suradnja s građanima je također na vrlo visokom nivou što je rezultat smanjenog broja predstavki na naš rad.

 

U ovoj godini i dalje je bio prisutan problem iseljavanja iz naše županije. Što pokazuju statistički podaci P U Vukovarsko-srijemske? Kakva je situacija u županji?

U 2020. godini na području PU vukovarsko-srijemske ukupno je prijavljen privremeni odlazak 1779 osoba dok je na području Županje evidentirano 403 privremenih odlazaka,. Za 9 mjeseci 2021. godine , 333 osobe su na području PGP Županja prijavile privremeni odlazak. 

Kakva je suradnja s Civilnom zaštitom i inspekcijskim službama tijekom provedbe kontrole epidemijskih mjera? U kojoj mjeri je u to uključena policija?

Policija je od samog početka uključena u kontrolu provođenja Odluka Stožera CZ zajedno sa Civilnom zaštitom i ostalim inspekcijskim službama. Suradnju ovih službi mogu ocijeniti vrlo visokim ocjenama jer su svi provodili mjere iz svoje nadležnosti a mi kao služba koja funkcionira nonstop, smo uvijek bili na raspolaganju.

Počeli su se pojavljivati krivotvoreni negativni nalazi na COVID-19. Jeli bilo takvih slučajeva na našem području?

Istina je da su se počeli pojavljivati krivotvoreni negativni testovi na COVID 19 a koji se se prvenstveno koristili za prelazak Državne granice. Tijekom ove godine na području PU vukovarsko-srijemske evidentirano je ukupno 257 krivotvorenih testova za COVID a na području naše policijske postaje evidentirano je 16 takvih slučajeva. Svi počinitelji ovih nedozvoljenih radnji adekvatno su kažnjeni sukladno pozitivnim zakonskim propisima.

 Kakva nam je situacija u prometu? Poštuju li vozači prometne propise?

Sa zadovoljstvom mogu istaknuti da ove godine imamo smanjenje ukupnog broja prometnih nesreća a što je najbolje i smanjenje teško povrijeđenih u tim prometnim nesrećama. Moram napomenuti da građani u velikoj mjeri poštivaju prometne propise a posebno onih 4 ubojice u prometu kao što su alkohol, brzina, pojas i distrakcija. Naša služba prevencije u prometu stalno provodi edukacije po školama, udrugama i drugim institucijama. U suradnji s Gradom Županja provode se i akcije sigurnosti pješaka i biciklista u prometu kojom prilikom su podijeli značajan broj reflektirajućih prsluka i bljeskalica za bicikle u sklopu akcije „Biti vidljiv znači biti siguran“.

 Kakvi su planovi?

Svi naši planovi zasnivaju se na tezi smanjenja broja kaznenih djela i prekršaja na našem području iz čijeg broja se zaključuje stanje sigurnosti. Ovu proteklu godinu završavamo s dosada najboljim statističkim pokazateljima a plan nam je zadržati postojeće stanje i po mogućnosti podići ga za još jednu stepenicu.

 Što možete poručiti za kraj razgovora?

Za kraj razgovora mogu poručiti svim građanima naš slogan „Mir i dobro“. U nadolazećim blagdanima želim građanima poručiti sve najbolje za vrijeme blagdana i u narednom periodu, da ih provedu u miru bez uporabe oružja i pirotehnike i naravno- poštujte odluke Stožera civilne zaštite koje se odnose na sprječavanje širenja virusa COVID kako bi svi u zdravlju i veselju proveli nadolazeće blagdane.

Hitovi: 148