USKLADIMO FREKVENCIJE

Javni poziv za iskazivanje interesa za kupnju dionica trgovačkog društva Pevec d.d.

Kategorija: /
Autor: J.W.D.

Javni poziv za iskazivanje interesa za kupnju dionica
trgovačkog društva Pevec d.d.

Hrvatski radio Županja d.o.o. poziva zainteresirane investitore da iskažu svoj interes dostavom pisma namjere za kupnju 64 dionice trgovačkog društva Pevec d.d. Sesvete, Savska cesta 84,
OIB: 73660371074.
Rok za podnošenje pisma namjere iskazivanja interesa je 11.06.2018. godine do 15,00 sati (bez obzira na način dostave), a teče od dana objave u Županjskom listu, odnosno od dana 25.05.2018. godine. Danom predaje pisma namjere smatra se dan zaprimanja pisma u Hrvatskom radiju Županja d.o.o. Županja. Pisma predana izvan navedenog roka nisu valjana i neće se uzimati u razmatranje. Ovaj poziv će, osim u Županjskom listu, biti objavljen: na službenoj web stranici, te u programu Hrvatskog radija Županja.
Prilikom iskazivanja interesa potencijalni investitor u pismu namjere dužan je dostaviti kontakt podatke (ime osobe, adresa, broj telefona, e-mail adresu).
Upozoravaju se zainteresirani kupci da je iskazivanje interesa indikativno i da ne obvezuje na kupnju, odnosno prodaju predmetnih dionica. Odluku o početnoj cijeni, uvjetima i načinu prodaje, Hrvatski radio Županja d.o.o. će donijeti nakon što prikupi pisma namjere. Pisani poziv za prikupljanje ponuda, sa svim podacima o načinu i uvjetima prodaje, dostavit će se samo onim investitorima koji su u gore naznačenom roku dostavili pisma namjere za kupnju.

Pismo namjere s naznakom "PISMO NAMJERE ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA KUPNJU DIONICA TRGOVAČKOG DRUŠTVA PEVEC d.d." potrebno je dostaviti na adresu:

Hrvatski radio Županja d.o.o.
Veliki kraj 66/1
32270 ŽUPANJA

 

Hitovi: 273