USKLADIMO FREKVENCIJE

Veći paušalni porez za iznajmljivače

Kategorija: /
Autor: Z.Knežević

Gradsko vijeće Županje na ovotjednoj je sjednici donijelo Odluku o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu, a prema toj odluci visina paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu povećana je s 255 kuna na 300 kuna.

Govoreći o Prijedlogu Odluke o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu Damir Parmać je pojasnio da sukladno izmjenama Zakona o porezu na dohodak jedinice lokalne samouprave od 1. siječnja 2019. obvezne su donijeti odluku kojom će propisati visine paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu, a koje ne mogu biti manje od 150 kuna ni veće od 1500 kuna. Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave obvezno je donijeti odluku o visini paušalnog poreza najkasnije do 31. siječnja i dostaviti je Poreznoj upravi do 15. veljače. Ako predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave ne donese odluku u propisanom roku, visina paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu Zakonom je određena u iznosu od 750 kuna.

Dakle, odlukom Gradskog vijeća, utvrđena visina paušalog poreza za Županju po krevetu odnosno smještajnoj jedinici u kampu i/ili kamp-odmorištu iznosi 300 kuna, što je povećanje od 17,6 posto u odnosu prema dosadašnjih 255 kuna, no istovremeno je na razini od 20 posto maksimalnog iznosa te se procjenjuje da će kao takav i nadalje poticati na veća ulaganja u turizmu u ovoj djelatnosti. Grad je proveo i javno savjetovanje na nacrt odluke na koju nije bilo primjedbi ni drugih prijedloga. Ovom će se odlukom na godišnjoj razini, na sadašnjih 77 kreveta (na pomoćne ležajeve iznajmljivači ne plaćaju porez) povećati prihodi Grada za 3880,80 kuna (povećanje paušala + prirez), što predstavlja samo minimalni dio sredstava koji se redovito koriste za projektnu dokumentaciju i smeđu (turističku) signalizaciju.

Odluka o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu usvojena je s 11 glasova za. Protiv je bilo dvoje vijećnika SDP-a.

 

Hitovi: 820