USKLADIMO FREKVENCIJE

Udruga dobila novu predsjednicu

Kategorija: /
Autor: Z.Knežević

Udruga ekonomista, računovođa i financijskih djelatnika Županja održala je u restoranu "Sava" izbornu skupštinu na kojoj je za novu predsjednicu udruge izabrana Ružica Šimunović.Na skupštini je, prije izbora novih članova tijela udruge, podneseno izvješće o radu u protekloj godini, što je učinio bivši predsjednik Ilija Lešić koji je naglasio kako je tijekom 2018. godine Udruga ekonomista, računovođa i financijskih djelatnika Županja organizirala dva seminara u Županji koji su bili izuzetno dobro posjećeni. "Bili smo domaćini Rifijade, sportskih susreta članova udruga s područja Slavonije i Baranje i zahvaljujući potpori Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika, te Grada Županja i gradskih tvrtki, uspješno smo je organizirali i ugostili brojne sudionike." rekao je Lešić koji je izrazio zadovoljstvo što je u udruzi sve više mladih članova. Čestitke na uspješnome radu županjskoj je udruzi uputio i prof. Danimir Gulin, potpredsjednik Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika, kao i zamjenik gradonačelnika Županje Mladen Dogan. Inače, u Izvršni odbor Udruge ekonomista, računovođa i financijskih djelatnika Županja uz predsjednicu Ružicu Šimunović, potpredsjednika Tomislava Čajka i tajnicu Anu Cvitković-Komesarović, izabrani su i Ilija Lešić, Josip Branković, Luja Lovrić, Zvonko Frančešević, Marija Juzbašić i Tomislav Romić. U Nadzorni odbor su izabrani Miroslav Varzić, Biljana Baturina i Josipa Đurinovac. Članovi Suda časti su Marijana Ilišević, Ivan Vuković i Blanka Mijić.

Hitovi: 714