USKLADIMO FREKVENCIJE

Ovim općim zaključkom, rekao je premijer, daje se ovlast Ministarstvu zdravstva, da u suradnji s županijskim zavodima za javno zdravstvo i našu potporu, ako je nužno, osiguramo još bolju dezinsekciju komaraca koji su očito u najezdi ove godine.Vlada je na jučertodržanoj sjednici zadužila Ministarstvo zdravstva da, u suradnji s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, koje su suočene s problemom najezde komaraca te nadležnim zavodima za javno zdravstvo, poduzme odgovarajuće mjere radi rješavanja problematike dezinsekcije komaraca i kvalitetnije zaštite zdravlja ljudi na tim područjima, a nakon što su još dvije županije: Međimurska i Vukovarsko-srijemska te Grad Vukovar zatražili pomoć Vlade u rješavanju tog problema.

Ovisno o tijeku rješavanja problematike dezinsekcije komaraca na području jedinica područne (regionalne) samouprave, u provedbu zaključka će se uključiti i Vlada pružanjem financijske pomoći u skladu s raspoloživim sredstvima u proračunu, istaknuto je u Vladinom zaključku.

Vlada ovaj, kako je rekao premijer Andrej Plenković, opći zaključak donosi nakon što je prošloga tjedna sličan zaključak donijela vezano uz zamolbu Osječko-baranjske županije i Grada Osijeka za pomoć u rješavanju problema najezde komaraca, a u međuvremenu su se s molbom za pomoć u rješavanju tog problema Vladi obratili i Međimurska županija te Vukovarsko-srijemska županija, kao i Grad Vukovara.

Ovim općim zaključkom, rekao je premijer, daje se ovlast Ministarstvu zdravstva, da u suradnji s županijskim zavodima za javno zdravstvo i našu potporu, ako je nužno, osiguramo još bolju dezinsekciju komaraca koji su očito u najezdi ove godine.

Autor:HINA

Hitovi: 955