USKLADIMO FREKVENCIJE

Potpisani ugovori za projekt izgradnje Drvno-tehnološkog centra Slavonski hrast

Kategorija: /
Autor: Sanja Pavelić

Projekt „Drvno-tehnološki centar Slavonski hrast“ je infrastrukturni projekt kojeg je Partnersko vijeće Vukovarsko-srijemske županije jednoglasno usvojilo kao strateški projekt Vukovarsko-srijemske županije i kao takav dio je Razvojne strategije Vukovarsko-srijemske županije do 2020. godine.

Projekt je prijavljen na natječaj Ministarstva poljoprivrede, te je po odobrenju projekta, u rujnu 2018. godine Vukovarsko-srijemska županija potpisala ugovor za financiranje s Ministarstvom poljoprivrede.

U okviru projekta proveden je postupak javne nabave radova izgradnje objekta temeljem kojeg slijedi izgradnja u trajanju od 16 mjeseci od uvođenja u posao na lokaciji Poduzetničke zone Ambarine u Općini Gradište.

Sukladno tome, potpisani su ugovori sa izvođačem radova za izgradnju Drvno-tehnološkog centra Slavonski hrast, danas u maloj županijskoj vijećnici u Vukovaru, a potpisali su zamjenik župana Vukovarsko-srijemske županije Josip Dabro, ime župana Bože Galića i vlasnik tvrtke Planum-građenje d.o.o. iz Vukovara, Đuro Bamburač.

Hitovi: 319