USKLADIMO FREKVENCIJE

Uvodna konferencija "Zajedno sretni u starosti"

Kategorija: /
Autor: B. G. Dabić
Jučer je u Gradskom društvu Crvenog križa održana Uvodna konferencija projekta „Zajedno sretni u starosti”, koji je financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.
Ukupna vrijednost projekta , kao i iznos bespovratnih sredstava je 1.499.999 kuna, a projekt će se provoditi do 1. kolovoza 2022. godine. Nositelj projekta je županjski Crveni križ, a partneri u projektu su Grad Županja, Zdravstvena ustanova za njegu u kući Ljubica, Dom za starije i nemoćne Svjetlost i Udruga Matice umirovljenika Županja.
Ciljevi projekta su pojačati uključenost u društvo skupina u riziku od socijalne isključenosti širenjem i unapređenjem kvalitete socijalnih usluga u zajednici , te također omogućiti bolju ravnotežu poslovnog i obiteljskog života članova obitelji koji skrbe o ovisnom članu kroz pružanje usluga u zajednici i ojačati kapacitete stručnjaka u svrhu razvoja socijalnih usluga, a što će se ostvariti angažmanom članova projektnog tima, vanjskih stručnjaka i 20 volontera za pružanje socijalnih usluga prijevoza , istaknula je Željka Đijan, voditeljica volontera i Kluba Aktivni u trećoj životnoj dobi, u projektu "Zajedno sretni u starosti". Predstavljajući projekt istaknula je i kako su ciljane skupine osobe starije od 54 godine i članovi obitelji starijih osoba. Tijekom provedbe projekta uspostavit će se i unaprijediti tri socijalne usluge za 300 osoba starijih od 54 godine :prijevoz starijih osoba, posudionica bolesničkih kreveta i pomagala i Klub „Aktivni u trećoj životnoj dobi”, kroz koji će se provoditi likovno-kreativne radionice, tradicijske radionice, te sportsko- rekreacijske aktivnosti. Nabavit će se dva prijevozna sredstva koja će omogućiti pristupačnost specifičnim sadržajima potrebnim za kvalitetno življenje starijih osoba, od kojih će jedno vozilo biti prilagođeno osobama s otežanom pokretljivošću i invaliditetom. Potom se planira unaprijediti vještine 20 volontera za pružanje socijalnih usluga, nabavit će se oprema za posudionicu bolesničkih kreveta i pomagala, materijali za radioničke vježbe Kluba, uspostavit će se nova usluga za 165 članova obitelji starijih osoba kroz grupu za samopomoć i radionice o osnovnoj njezi bolesnika.
Provest će se 10 radionica na kojoj će polaznici steći potrebna znanja i vještine kako pomoći starijim i oboljelim članovima obitelji, ali i kako se nositi sa starosti i bolesti bliske osobe. Unaprijedit će se vještine 25 stručnjaka kroz provedbu 3 aktivnosti osnaživanja, a sve u svrhu razvoja socijalnih usluga za pripadnike ciljnih skupina.

Hitovi: 334