USKLADIMO FREKVENCIJE

Zaželi 2 u Vrbanji

Kategorija: /
Autor: Sanja Pavelić
Jučer je u Vrbanji održana Uvodna konferencija „Program zapošljavanja žena Općina Vrbanja 2“.Projektom se omogućava pristup zapošljavanju i tržištu rada za 40 žena pripadnica ranjivih ciljnih skupina s područja Općine Vrbanja, a sve u svrhu potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u Općini Vrbanja, čija nezaposlenost prema podatcima HZZ-a iznosi 51,14 %. Osim što se projektom potiču socijalna uključenost i poboljšanje razine kvalitete života za 240 osoba starijih od 65 godina i osoba u nepovoljnom položaju s područja Općine Vrbanja, omogućit će se dodatno osposobljavanje za 20 žena koje će nakon završetka provedbe projekta imati bolji pristup tržištu rada.
Vrijednost projekta u kunama iznosi 3.602.300,00, od kojih je 85 % sufinancirano iz Europskog socijalnog fonda, a 15 % iz državnog proračuna. Razdoblje provedbe projekta traje godinu dana, točnije od 18. lipnja 2020. do 18. rujna 2021. godine. Partneri na projektu su Hrvatski zavod za zapošljavanje i Centar za socijalnu skrb Županja.
Kao i u drugim mjestima stopa nezaposlenosti na području ove općine je visoka, s osobitim naglaskom na žene, s ulaganjem u ovaj projekt osigurat će se pristup zapošljavanju žena, a ujedno će se povećati i kvaliteta života krajnjih korisnika kaže načelnik Općine Vrbanja Velimir Redl.
Uz sve navedeno bit će osigurano i dodatno osposobljavsnje za 20 žena s područja općine, kojim će se omogućiti bolji pristup tržištu rada i nakon završetka provedbe projeka, kaže voditeljica projeka Lorena Tokić.
Hitovi: 408