USKLADIMO FREKVENCIJE

"Lajk na pravi način"

Kategorija: /
Autor: B. G. Dabić

„Lajk na prvi način” projekt je koji provodi Gradsko društvo Crvenog križa Županja.
Sufinanciran je od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, u trajanju od 12 mjeseci. Projekt se provodi na području Grada Županje, te općina Bošnjaci, Štitar i Gradište. Projekt je usmjeren zaštiti djece od opasnosti kojima su izloženi prilikom korištenja računala, Interneta i drugih sredstava komuniciranja, prevenciji nasilja na društvenim mrežama s naglaskom na prevenciju govora mržnje i drugo.
Osnovni cilj projekta je prevencija elektroničkog nasilja nad i među djecom osnovnoškolske dobi,a u projektu je predviđeno educirati oko 400 djece o opasnostima na Internetu i načinima kako se zaštititi, stvoriti mreže vršnjaka pomagača u partnerskim školama, educirati oko 100 roditelja o elektoničkom nasilju s ciljem kvalitetnijeg i sveobuhvatnijeg pristupa ovom problemu i osiguranju dugoročnih pozitivnih utjecaja edukacije, te educirati volontere za rad s djecom i mladima sa i bez teškoća u razvoju na temu elektoničkog nasilja, te organizirati Online savjetovalište i sudjelovanje u javnim kampanjama za podizanje svijesti javnosti o problemu elektroničkog nasilja i govora mržnje na Internetu .
„ Aktivnosti projekta ciljano su usmjerene prevenciji i suzbijanju elektoničkog nasilja i govora mržnje na Internetu, što direktno vodi smanjenju dijela pojavnih oblika nasilja nad djecom i mladima. To ćemo postići interaktivnim prezentacijama kako online, tako uživo( što ovisi o razvoju epidemiološke situacije), i organiziranjem radionica za djecu osnovnoškolske dobi, edukacijom roditelja i učitelja, te javnom kampanjom. Povezivanjem s partnerskim školama gradimo i osnažujemo partnerstvo Udruge i lokalnih dionika u razvoju i provedbi projekta”, kaže Marko Mitrović, voditelj projekta „Lajk na pravi način”.
 
Partneri u projektu su Osnovna škola „Mijat Stojanović” Babina Greda i Osnovna škola „ fra Bernardina Tome Leakovića”Bošnjaci, dok su suradnici u projektu dvije osnovne škole iz Županje :OŠ Ivana Kozarca i OŠ Mate Lovraka.
 
Projekt je usmjeren i prema građanima, kao krajnjim korisnicima, medijskom kampanjom i Online savjetovalištem, gdje će se moći javiti svi zainteresirani i zatražiti pomoć, bez obzira na spol, dob i drugo. Medijskom kampanjom pokušat će se javnost osvijestiti o problemu elektoničkog nasilja i načinu zaštitite, zaključuje Marko Mitrović.
Hitovi: 420