USKLADIMO FREKVENCIJE

Centru za socijalnu skrb Županja uručena nagrada Jakov Kudrić

Kategorija: /
Autor: B. G. Dabić

U povodu obilježavanja Svjetskog dana socijalnog rada, u hotelu Westin u Zagrebu Centru za socijalnu skrb Županja uručena je godišnja nagrada Hrvatske udruge socijalnih radnika „Jakov Kudrić”.

Centar za socijalnu skrb Županja od struke je prepoznat kao ustanova socijalne skrbi koja se niz godina ističe profesionalnošću i kvalitetom socijalnih usluga kao i inovativnošću svojih programa u interesu korisnika, a svojim je profesionalnim, odgovornim i savjesnim radom pridonijela jačanju ugleda struke socijalnog rada u široj društvenoj zajednici.

Osnutak i rad Centra za socijalnu skrb Županja datira od 1. srpnja 1975. godine, a danas je to kolektiv koji na čelu s ravnateljem Sašom Užarević broji 26 djelatnika, obuhvaća 52.350 stanovnika u ukupno 16 naselja, odnosno 8 općina i Grad Županju.

Tijekom Domovinskog rata je briga o zbrinjavanju desetaka tisuća prognanika i izbjeglica predstavljala okosnicu rada Centra. Uslijedile su teške krizne situacije - katastrofalna poplava 2014. godine na području županjske Posavine zbog koje je evakuiran veliki broj ljudi, a djelatnici Centra su organizirali hitan smještaj, isplate socijalnih naknada na terenu, svakodnevno bili u obilascima pogođenog područja, u kontejnerskim naseljima ina terenu pružali savjetodavnu i drugu pomoć.

Zatim je 2015. godine došlo do velike izbjegličke kriza koja je značila 24 satno dežurstvo i rad djelatnika Centra u izbjegličkom kampu Opatovac, a zatim i u kampu u Slavonskom Brodu. U tim nepredviđenim, emocionalno i fizički teškim okolnostima za koje nitko, pa niti djelatnici Centra nisu bili pripremljeni ni posebno educirani zaštita, spašavanje i briga o ljudima odrađena je maksimalno predano i stručno. Reagiralo se i radilo profesionalno, brzo i efikasno, a pritom se i redovan rad s korisnicima u Centru kontinuirano nastavljao. Hrabrost, motiviranost i usmjerenost na pomaganje onima koje je zadesila velika nesreća bila su obilježja rada djelatnika Centra. Danas se rad Centra prepoznaje kao inovativan i otvoren za suradnju ciljanu pronalaženju rješenja za poboljšanje životnih prilika i odgovaranja na potrebe korisničkih skupina. Zbog toga se ustrajno javljaju na natječaje, razvijaju mrežu suradnika i partnera. Postignuti rezultati su zaista impozantni . Koristeći sredstva EU fonda Centar je prilagodio svoje prostore kako bi olakšali kretanje i snalaženje osobama s tjelesnim i intelektualnim oštećenjima. Kroz partnerstvo s Centrom za rehabilitaciju ,,Mala Terezija“ aktivno sudjeluje u uvođenju usluge rane intervencije za djecu s teškoćama u razvoju, kao i u prevenciji izolacije osoba smještenih u udomiteljske obitelji u ruralnim područjima. Centar je dugogodišnji sudionik u procesu de-institucionalizacije i transformacije ustanova jer svojim angažmanom i spremnošću na pružanje pomoći pridonosi razvijanju izvaninstitucionalnih usluga. Zajedno s Udrugom B.a.b.e.

Centar sudjeluje u osnivanju volonterskog centra Vukovarsko srijemske županije. Usko surađuje s Gradskim društvom Crveni križ Županja s kojim je provodio niz projekata (Ljudi u pokretu, Mladi za budućnost, Zdrav obrok-zdravo dijete, Aktivni u trećoj životnoj dobi, Humanitarni paket za Slavoniju, Pjesma za sve mlade, Program zapošljavanja žena i dr.)
Hitovi: 224