USKLADIMO FREKVENCIJE

U  Palači Srijem u Vukovaru potpisana su 33 ugovora o dodjeli financijskih sredstava udrugama iz područja socijalne skrbi. V.d.pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Mato Puljić uručio je korisnicima ugovore te im se zahvalio na suradnji. Vukovarsko-srijemska županija raspisala je 26.veljače 2021. godine Javni natječaj za sufinanciranje/financiranje projekata i programa koje provode udruge u području socijalne skrbi u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2021. godinu. Vrijednost Javnog natječaja, koji je trajao 30 dana iznosila je ukupno 150.000,00 kuna.
Na Natječaj se prijavilo 35 udruga, od kojih je 33 prošlo administrativnu provjeru. Sve 33 udruge ocijenjene su od strane Povjerenstva za ocjenjivanje te je na temelju ocjena napravljena rang lista kao i prijedlog Odluke. Nakon toga, župan Vukovarsko-srijemske županije Božo Galić donio je Odluku o raspodjeli financijskih sredstava temeljem Javnog natječaja, gdje je najveći odobreni iznos 35.000,00 kuna, a najmanji 2.000,00 kuna što je u skladu sa sadržajem Javnog natječaja.
Hitovi: 183