USKLADIMO FREKVENCIJE

Smanjen broj korisnika socijalne pomoći

Kategorija: /


Kao i u svim ostalim institucijama i u Centru za socijalnu skrb Županja smanjuje se broj korisnika , te se u prvih osam mjeseci ove godine bilježi 1.115 korisnika zajamčene minimalne naknade na području županjske Posavine, što je za četvrtinu manje u odnosu na kraj 2017. godine

Među njima je 367 samaca i 275 djece.
Centar ima 533 korisnika doplataka za pomoć i njegu i 265 korisnika osobne invalidnine. Status roditelja njegovatelja u županjskoj Posavini koristi 37 osoba, usluge pomoći u kući 131 osoba, uslugu boravka 44 osoba, a 33 osobe naknadu do zaposlenja. Uslugu smještaja koriste 162 osobe, u Domu je smješteno 87 osoba – 20 djece i 67 odraslih. U obiteljskom domu je pet osoba, a 26 djece koristi pravo na privremeno uzdržavanje .

Centar za socijalnu skrb ima 15 udomitelja za djecu i 21 udomitelja za odrasle osobe. Kod njih je smješteno 25 djece i 35 odraslih osoba.

"Kada je u pitanju udomiteljstvo, unatoč velikim naporima koji se ulažu udomitelja je nedovoljno. Manji je broj udomitelja zbog odlaska u druge države ili preseljenja u veće gradove. Oni koji ostaju ne zadovoljavaju uvjete za bavljenje udomiteljstvom ili se jednostavno ne žele baviti njime zbog premale naknade", kaže Saša Užarević , ravnatelj Centra za socijalnu skrb . Zbog sve manjeg broja udomitelja na našem području puno se polaže u novi zakon o udomiteljstvu, koji bi trebao biti usvojen do kraja godine.Hitovi: 1799