USKLADIMO FREKVENCIJE

"Živim život bez nasilja - In memoriam Miroslav Tunjić"

Kategorija: /

U Velikoj vijećnici grada Županje, u zajedničkoj organizaciji Ravnateljstva policije Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave vukovarske-srijemske, grada Županje i odgojno-obrazovnih ustanova s našeg područja, održan je tematski program s ciljem da se mlade potakne na pružanje osobnog angažmana odnosno aktivizma u izgradnji kulture dijaloga, tolerancije i međusobnog uvažavanja.

Program „Živim život bez nasiljaIn memoriam Miroslav Tunjić" usmjeren je na prevenciju nasilja među mladima, te na izgradnju kulture nenasilja i tolerancije kojim se mlade sustavno osnažuje u izgradnji kulture tolerancije i stvaranja pozitivnog društvenog okruženja.

Program, koji je vodila Sandra Veber, voditeljica Službe prevencije u Ravnateljstvu policije organiziran je u sjećanje na tragični događaj stradavanja mladića Miroslava Tunjića, da se više nikada ne ponovi, koji je bio žrtva vršnjačkog nasilja. U spomen na njega kao i na sve ostale žrtve vršnjačkog nasilja mladi se osobno angažiraju u promicanju kulture nenasilja.

Danas su podijeljene nagrade i priznanja promotoricama koje su dale svoj doprinos u izgradnji kulture dijaloga i nenasilja, a to su Andrea Domiković, učenica O.Š. Ivan Goran Kovačić iz Štitara, Klara Stjepanović , učenica Obrtničko-industrijske škole Županja, Brigita Pejić, učenica Osnovne škole Fra B.Tome Leakovića iz Bošnjaka, Marija Lovrinović, učenica Osnovne škole "Mate Lovraka " iz Županje i Ema Juzbašić, učenica Osnovne škole "Ivana Kozarca" iz Županje.Nagradu je dobila i Osnovna škola iz Gunje , izvan kategorije natjecanja, za promotivni spot maturanata 2016./2017. godine.Programu su nazočili  članovi obitelji Tunjić, dok su svoj doprinos dali i učenici županjske Glazbene škole, Odjela O.Š. Ivana Kozarca. 

"Od 2010. godine, kada je Miroslavu Tunjiću tragično oduzet život, na području Vukovarsko-srijemske županije, djeca i maloljetnici nisu počinili niti jedno kazneno djelo ubojstva ili pokušaja ubojstva",posebno  istaknula je Sandra Veber.

 Drugi dio programa upriličen je u Policijskoj postaji Županja , gdje su  učenici pogledali postav Muzeja policije. 

Hitovi: 1675