USKLADIMO FREKVENCIJE

Razvoj palijativne skrbi u Domu zdravlja Županja

Kategorija: /

Dom zdravlja Županja kontinuirano provodi zdravstvenu zaštitu od 1958 godine na području koje obuhvaća Grad Županju i 15 okolnih sela.

Uvijek težimo pružiti najbolju skrb za svoje stanovništvo kroz 23 ordinacije obiteljske medicine (od kojih je čak 16 u koncesiji, a samo 7 pri Doma zdravlja), deset patronažnih sestara, dva pedijatra, dva ginekologa i dr.

Radeći u tom smjeru 2015 godine smo se uključili u Županijski tim za Palijativnu medicinu i počeli slijediti smjernice za rad palijativne medicine. Koordinaciju za provedbu palijativne medicine na području djelovanja Doma zdravlja Županja preuzela je magistra sestrinstva. Svojim radom promovirala je Palijativnu medicinu, tvoreći dobru klimu za razvoj palijativne medicine, ubrzo su se priključili: liječnik obiteljske medicine, prvostupnica sestrinstva , dva stomatologa, internista, i psihijatar.

Kroz postojeći educirani kadar zbrinuto je u 2015.g 23 palijativna bolesnika otpuštena iz Županijske bolnice Vinkovci. Dok je u 2016 godini zbrinuto 32 palijativna pacijenta a u 2017.godini 85 palijativnih pacijenata. Kako se povećavao broj pacijenata tako je i opseg posla bivao sve veći pa je u 2015 godini napravljeno 572 kućne posjete u 2016 godini 832 kućne posjete dok je u 2017 napravljeno 1442 kućne posjete. Što je za tim koji je radio volonterski uz svoj redovan posao bio stvarno veliki napor.

Osim dobre edukacije Palijativnog tima opremili smo prostor i osigurali sredstva sukladno Pravilniku o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti. Dom zdravlja Županja i Gradsko društvo Crvenog križa Županja imaju organiziranu posudionicu pomagala koja broji 97 medicinskih kreveta i drugih pomagala te ima uhodan postupak posuđivanja unazad dvadeset godina.

Palijativnu skrb u 2018 godini organizirali smo preko PALL NET projekta koji je trajao od 01.01.2018. do 03.08.2018. godine gdje je radio mobilni palijativni tim i koordinator za palijativnu skrb te su u navedenom razdoblju skrbili za 158 pacijenata i 247 članova obitelji. Također smo u okviru projekta nabavili vozilo za potrebe mobilnog palijativnog tima. Putem projekta smo isfinancirali nabavku računala i računalnog programa za rad na projektu te se umrežili s Županijskom bolnicom Vinkovci. Projekt je završio izlaskom iz projekta Bosansko-Hercegovačkog partnera.

Cepamet edukaciju iz palijativne medicine kroz 4 godine završila su ukupno 30 zdravstvenih radnika na području koje pokriva Dom zdravlja Županja. Od toga 24 zdravstvena radnika završila su Osnovni tečaj dok je dodatnu edukaciju Komunikacijske vještine u onkologiji i palijativnoj medicini završilo 6 zdravstvenih radnika a tečaj Psihološki aspekti palijativne skrbi završila je jedna prvostupnica sestrinstva. Moram naglasiti da su ukupno 6 liječnika koncesionara prošla edukaciju u okviru PAL NET projekta. S provedenim edukacijama smo pokrili područje skrbi Doma zdravlja Županja i time unaprijedili zdravstvenu zaštitu koju pružamo.

Od 01.07.2018.godine Dom zdravlja Županja ima ugovorenog koordinatora za palijativnu skrb i mobilni palijativni tim preko HZZO-a. Bez obzira na prestanak projekta PALL NET nastavljamo sa radom i u navedenom razdoblju imamo 179 pacijenata. U navedenom razdoblju mobilni palijativni tim uradio je 856 posjeta palijativnim pacijentima u Županji i 15 sela Županjske Posavine. Dentalni liječnici u okviru palijativnog tima izradili su dvije proteze u kući za palijativne pacijente.

Svojim radom osigurali smo palijativnim pacijentima zdravstvenu zaštitu u kući sa što manje posjeta hitne službe, rasteretili sanitetski prijevoz palijativnih pacijenata u bolnice zbog bolova, klizmi, promjene katetera i osnovnih zdravstvenih postupaka koji se mogu uraditi u kući. Moramo naglasiti da je Vukovarsko – srijemska županija najnerazvijenija sa najlošijom socijalnom slikom u Hrvatskoj što rezultira nemogućnošću plaćanja dodatne zdravstvene zaštite. Svojim radom smo u prosjeku minimalno svakom palijativnom pacijentu smanjili jednu posjetu bolnici sanitetskim prijevozom čime smo ostvarili uštedu zdravstvenom sustavu.

 Autor: Janja Stojanović, mag.med.techn.

 

 

Hitovi: 750