USKLADIMO FREKVENCIJE

Naime, 41-godišnjakinja je 2009. godine, s ciljem nezakonitog stjecanja prava prijave na natječaj, a kasnije i samog zaposlenja na radno mjesto profesora u srednjoj školi u Županji, izradila „Potvrdnicu“ kojom navodi kako je položila sve ispite na fakultetu i stekla stručno zvanje profesora te je takvu krivotvorenu javnu ispravu upotrijebila u pravnom prometu kao istinitu u više navrata. Temeljem te krivotvorene isprave, 2009. godine je zasnovala radni odnos na određeno vrijeme, a potom 2011. godine i na neodređeno vrijeme u istoj srednjoj školi, gdje je bila zaposlena do kraja svibnja 2020. godine. Protiv 41-godišnjakinje je podnjeta kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Vinkovcima.
Provedenim kriminalističkim istraživanjem nad 53-godišnjakom i dvojicom 50-godišnjaka s područja ove Policijske uprave zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela Zlouporaba položaja i ovlasti, utvrđeno je kako je 50-godišnjak, kao odgovorna osoba trgovačkog društva, temeljem zaključenog ugovora o izvođenju radova s javnim vodoprivrednim poduzećem, 16. listopada 2017. godine naplatio cjelokupan iznos vrijednosti radova od 817.000,00 kuna (s PDV-om), unatoč tome što su ugovoreni radovi izvedeni samo djelomično, čime je svom trgovačkom društvu pribavio znatnu imovinsku korist u iznosu od najmanje 691.000,00 kuna (s PDV-om) na štetu javnog vodoprivrednog poduzeća. Nadalje, 53-godišnjak, koji je rješenjem izvođača imenovan za pomoćnika voditelja građenja na izvođenju radova i ujedno opunomoćen za vođenje i potpisivanje građevinskog dnevnika, iskazao je u računu da su radovi u cijelosti izvedeni sukladno ugovorenom troškovniku, dok je drugi 50-godišnjak, voditelj ispostave javnog vodoprivrednog poduzeća, propustio zatražiti odgovornost izvođača za kvalitetu radova zbog neizvršenog posla, nego je potpisom ovjerio zapisnik o obavljenom inspekcijskom nadzoru kojim je konstatirano da su svi radovi izvršeni kvalitetno i stručno, čime je omogućio stjecanje nepripadne imovinske koristi trgovačkom društvu. Slijedi kaznena prijava Županijskom državnom odvjetništvu u Vukovaru.
Priopćeno je i kako je dovršeno i kriminalističko istraživanje nad 42-godišnjakom iz Vinkovaca zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela Prijevara u gospodarskom poslovanju, Povreda dužnosti u slučaju gubitka, prezaduženosti ili nesposobnosti za plaćanje te Povreda obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga. Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je kako je 42-godišnjak, kao direktor i odgovorna osoba u pravnoj osobi, tijekom 2018. godine primio predujam u visini polovine dogovorenog iznosa radova za nabavku i ugradnju stolarije od fizičkih osoba, 33-godišnjaka iz Trogira i 29-godišnjakinje iz Županje, a koje radove nije izvršio, čime je pribavio protupravnu imovinsku korist u iznosu od 19.000,00 kuna. Također, u razdoblju od siječnja 2019. do lipnja 2020. godine nije vodio poslovne knjige koje je sukladno Zakonu o računovodstvu bio dužan voditi, niti je podnio prijedlog za otvaranje stečajnog postupka iako su postojali zakonski uvjeti za njegovo pokretanje sukladno Stečajnom zakonu. Protiv 42-godišnjaka je podnesena kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Vinkovcima.
Hitovi: 331