USKLADIMO FREKVENCIJE

AGRO ZOO LAB

Kategorija: /
Autor: Z.Knežević

Ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić potpisao je 30 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava srednjim školama za promociju i jačanje kompetencija strukovnih zanimanja u poljoprivredi 2017. vrijednih 13 milijuna kuna.

Jedna od škola s kojom je potpisan ugovor je i Obrtničko-industrijska škola Županje. Naime, Obrtničko-industrijska škola Županja prijavila se na ovaj Javni poziv srednjim školama s projektom AGRO ZOO LAB, kao nositelj projekta. Partner u projektu je Zdravstveno veterinarska škola iz Vinkovaca. Glavni cilj projekta je unaprijediti materijalne potencijale ustanove za jačanje kompetencija učenika i podizanje kvalitete obrazovanja. Poseban cilj projekta je učinkovitije iskorištavanje resursa kroz promoviranje pedoloških analiza, (kao preduvjeta za izvođenje potrebnih tehnoloških zahvata), te kompostiranja i malčiranja, za povećanje ekonomičnosti i ekološke održivosti poljoprivredne proizvodnje.
Obrtničko-industrijskoj školi odobreno je 217.799,76 kuna za provođenje planiranih aktivnosti: Uvođenje inovativnih metoda učenja korištenjem nabavljene IKT-opreme (koja je nadogradnja na postojeću IKT opremu, osiguranu sudjelovanjem OISŽ u Carnet-ovom pilot programu „e-škole“) – izrada e-knjige u web alatu „Libar“, izrada i korištenje interaktivnog on-line tečaja (alat „Moodle“);
- Jačanje kompetencija učenika na području provođenja analiza tla i vode, nužnih za utvrđivanje postojećeg stanja proizvodnih kapacitete i planiranja tehnoloških zahvata (mjerenje reakcije tla, utvrđivanje zbijenosti tla, određivanje mehaničkog sastava, brze analize sadržaja hranjiva, analize biljnog materijala, analize mikroorganizama). Aktivnosti će se provoditi kao dio vježbi u strukovnim predmetima i u okviru praktične nastave.
-Promicanje poljoprivrede koja učinkovitije iskorištava resurse, izradom kompostera, te korištenjem i analizom komposta i korištenjem malča za povećanje ekonomičnosti i ekološke održivosti.
-Osiguravanje materijalnih uvjeta nabavkom mehanizacije za opremanje poljoprivrednog gospodarstva,
-Povezivanje obrazovnih institucija – Obrtničko-industrijske škole Županja i Zdravstveno veterinarske škole Vinkovci, te područja poljoprivrede i područja veterine. Potpisivanju ugovora u Ministarstvu uz prof. Slavka Šokičića, ravnatelja Obrtničko-industrijske škole Županja nazočile su i profesorice Dubravka Gvozdić i Verica Vestić.
Trenutno se u Obrtničko-industrijskoj školi provode četiri velika projekta koja su financirana iz EU i nacionalnih fondova:
Ø „Pismenost inicijativa napretka“ (PIN)- nositelj: Obrtničko-industrijska škola Županja
Ø „AGRO ZOO LAB“ – nositelj: Obrtničko-industrijska škola Županja
Ø «e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt)» - nositelj: Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNet, te projekt Utjecaj dobre poljoprivredne prakse na zaštitu okoliša u pograničnom području“ – nositelj: Poljoprivredni fakultet Osijek

Hitovi: 547