USKLADIMO FREKVENCIJE

Izabrano novo Gospodarsko vijeća

Kategorija: /
Autor: Sanja Pavelić

U Vukovaru je održana konstituirajuća sjednica Gospodarskog vijeća Županijske komore Vukovar, a na njoj je konstituirano novo Gospodarsko vijeće ŽK Vukovar te su izabrani predsjednik i zamjenik predsjednika Gospodarskog vijeća u mandatu 2018. – 2022.

Za članove Gospodarskog vijeća u mandatu 2018. – 2022. ranije oformljeno izborno tijelo izabralo je sljedeće tvrtke:

 1. Arator d.o.o. Lovas

 2. Borovo d.d. Vukovar

 3. Čazmatrans Vukovar d.o.o. Vukovar

 4. Spačva d.d. Vinkovci

 5. Dilj d.o.o. Vinkovci

 6. Vinka d.d. Vinkovci

 7. Iločki podrumi d.d. Ilok

 8. Sladorana d.o.o. Županja

 9. Šiška d.o.o. Štitar

 10. Vinkoprom d.o.o. Vinkovci

 11. Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. Vinkovci

 12. Sokol d.o.o. Vinkovci

 13. Vupik d.d. Vukovar

U uvodnom dijelu predsjednica ŽK Vukovar Vinka Ivanković izvijestila je nazočne o radu ŽK Vukovar u mandatnom razdoblju od 3. studenoga 2014. do 3. studenoga 2018. godine. U tom je razdoblju održano ukupno 15 sjednica Gospodarskog vijeća, 16 sastanaka strukovnih grupa, ŽK Vukovar sudjelovao je na 25 sajmova (pet u inozemstvu i 20 u Hrvatskoj), organizirano je devet poslovnih susreta, 120 važnih sastanaka te 61 edukacija za članice iz Vukovarsko-srijemske županije na kojima je sudjelovalo 1468 sudionika. Promociji su pridonijele i akcije HGK Kupujmo hrvatsko koje su se održale u prethodnom razdoblju (Vinkovci 2017. i Vukovar 2018.) te afirmacija proizvoda znakovima Hrvatska kvaliteta i Izvorno hrvatsko – Vukovarsko-srijemska županija ima 12 nositelja znakova. U proteklom razdoblju održana su i tri Turistička foruma kontinentalne Hrvatske, i to: 2016. – Turizam događanja, 2017. – Gastronomija i 2018. – Vjerski turizam, na kojima je ukupno sudjelovalo 180 sudionika.

Organizirana su i četiri međunarodna gospodarsko-znanstvena skupa o akvakulturi, na kojima je ukupno sudjelovalo 400 sudionika.

U tom je razdoblju ŽK Vukovar u sklopu svojih redovnih aktivnosti surađivao i s brojnim vanjskim institucijama i bio članica brojnih povjerenstava i radnih grupa.

U nastavku sjednice za predsjednicu Gospodarskog vijeća Županijske komore (predsjednik ŽK Vukovar) jednoglasno je izabrana Vinka Ivanković, a za zamjenika predsjednice Domagoj Šaravanja iz tvrtke Sokol d.o.o. 

Gospodarsko vijeće Županijske komore donijelo je i odluku o priznanjima najuspješnijoj maloj, srednjoj i velikoj tvrtki s područja Vukovarsko-srijemske županije za 2017. godinu, a priznanja će biti uručena nagrađenima na tradicionalnoj svečanoj sjednici Gospodarskog vijeća Županijske komore Vukovar koja će se i ove godine održati u prosincu.

Na kraju sjednice direktor ŽK Vukovar Ivan Marijanović predstavio je projekt HGK pod nazivom Digitalna komora te predstavio web-stranicu na kojoj gospodarstvenici mogu besplatno dobiti sve relevantne podatke o tvrtkama koje su predale završno izvješće. Još su jednom svi pozvani da se prijave na trenutno otvoreni natječaj Znakovi kvalitete.Hitovi: 354