USKLADIMO FREKVENCIJE

XII. Gospodarski sajam Cvelferije

Kategorija: /
Autor: S.Bogutovac

 XII. Gospodarski sajam Cvelferije održava se 4. listopada u petak u organizaciji Općine Drenovci i Poljoprivredno poduzetničkog inkubatora Drenovci d.o.o. za usluge, ponuditi će puno toga novog i zanimljivog.Štandovi za blizu 50 izlagača su pripremljeni u velikoj dvorani Doma Kulture i na plato ispred zgrade kazala nam ju Katica Džunja, član organizacijskog odbora. Programom je predviđen Okrugli stol koristan za proizvođače i izlagače „ Razvojni programi i potpore“ održati će se  u dvorani Općinske narodne knjižnice i čitaonice. Obraditi će se teme: „ Novo programsko razdoblje za Program ruralnog razvoja 2021.-2027. ( Verica Mušić),“ Investicijski plan za Općinu Drenovci za korištenjDRENOVCI e EU sredstava u slijedećoj financijskoj perspektivi 2021.- 2027.“ ( Ana Cvitković-Komesarović), „ Uvođenje i korištenje tehnoloških rješenja u proizvodnji“ ( Goran Tkalčec), „ Subvencionirano korištenje poslovnog prostora i usluga“ ( Matej Brnić). I ove godine u okviru sajma održava se ocjenjivanje pekmeza i džemova. Organizatori ocjenjivanja su Općina Drenovci, Poljoprivredno poduzetnički inkubator Drenovci i Vukovarsko-srijemska županija- Upravi odjel za poljoprivredu i infrastrukturu. Ocjenjivanje će obavljati stručna komisija koju čine ocjenjivači s Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek. Džemovi i pekmezi dobivaju odličja (diplome), a najbolji nagrađeni novčane nagrade 2.000 za prvo, 1.000 za drugo i 500 kuna za treće mjesto za kategoriju džemova i iste iznose za pekmeze, rekao nam je Matej Brnić, direktor PP Inkubator Drenovci d.o.o.

 

Tekst i slike arhiva Stjepana Bogutovac 

Hitovi: 203