USKLADIMO FREKVENCIJE

Vukovarsko-srijemska županija iz EU osigurala gotovo tri milijarde kuna, fokus je na poljoprivredi i drvnoj industriji

Kategorija: /
Autor: Sanja Pavelić

Prema zadnjim ažuriranim podacima ukupan iznos ugovorenih bespovratnih sredstava u Vukovarsko-srijemskoj županiji od listopada 2016. do rujna 2019. godine iznosi 2.828.662.444,92 kuna. Gleda li se odnos ugovorenih EU sredstava po stanovniku u 2017. i 2018. godini, Županija je sa 14.884 kuna po stanovniku na visokom trećem mjestu u odnosu na ostale županije.  Poljoprivreda i drvna industrija su na vrhu prioriteta ulaganja, pa je tako ove godine započela realizacija Agrotehnološkog i Drvno-tehnološkog centra. Velika pomoć u realizaciji projekata je Vladin Program za Slavoniju, Baranju i Srijem, a ono što bi moglo otežati provedbu projekata je najava mogućeg smanjenja udjela EU novca u projektima.

Među velikim infrastrukturnim projektima koji su ugovoreni i u određenom su stupnju realizacije, a većinom sufinancirani EU novcem, u Županiji izdvajaju nadogradnju i elektrifikaciju željezničke pruge Vinkovci – Vukovar, izgradnju poduzetničkog inkubatora u Vinkovcima, poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Vinkovci, Otok, Ivankovo i Cerna, izgradnju i opremanje Bioekološko edukacijskog centra Virovi u Otoku, izgradnju Agrotehnološkog centra u Cerni, te Drvno tehnološkog centra u Gradištu; energetsku obnovu šest škola, te brojnih vrtića i zdravstveno-socijalnih ustanova.  Nadalje, grade se reciklažna dvorišta po gradovima i općinama, te se provode projekti Zaželi - zapošljavanje žena u nepovoljnom položaju.  

 

Kako su u Vukovarsko-srijemskoj županiji glavne gospodarske grane poljoprivreda i drvni sektor tako se i projekti iz tog područja nalaze visoko na listi prioriteta odnosno strateških projekata. Ove godine su ugovoreni i započeta je gradnja spomenutih centara, Agrotehnološkog i Drvno-tehnološkog centra.

Agrotehnološki centar za skladištenje i doradu povrtlarskih i voćarskih kultura (ATC) – odnosi se na izgradnju infrastrukturnog objekta koji će proizvođačima s područja VSŽ omogućiti bolje uvjete poslovanja odnosno povećati kapacitete prehrambene industrije te služiti za obavljanje raznih savjetovanja i edukacija, istraživanja i razvoj novih proizvodnih tehnologija. Vrijednost ovog projekta je 30 milijuna kuna i projekt se financira sa 100% bespovratnih sredstava iz Ministarstva poljoprivrede.

Drvno-tehnološki centar (DTC) – odnosi se na izgradnju infrastrukturnog objekta mješovite namjene: znanstveno-istraživačka, proizvodna  i skladišna, te će se centar opremiti s novom opremom namijenjenoj drvoprerađivačima s područja Županije. Svrha izgradnje DTC-a je privlačenje investicija i stvaranje mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta u malim i srednjim poduzećima drvnog sektora. Vrijednost projekta je 25 milijuna kuna i projekt se također financira sa 100% bespovratnih sredstava Ministarstva poljoprivrede.

Velika se pažnja posvećuje projektima navodnjavanja.

- Trenutno su nam dva sustava vrijedna 71 milijun kuna u izgradnji -Sopot-Vinkovci i Blato-Cerna, dok smo za dva sustava Erevenica i Lipovac – dobili odluke o financiranju, te su u postupcima pripreme javne nabave za izvođača radova. Ukupne su vrijednosti 134 milijuna kuna, a pokrivaju područje od 1500 ha. Dva sustava navodnjavanja (Tovarnik i Grabovo) su u fazi pripreme dokumentacije čije se  financiranje i izgradnja očekuje u novoj financijskoj perspektivi – kažu u Županiji.

S obzirom na sve veću povezanost strateških grana s novim tehnologijama, u Županiji izdvajaju projekt „Centar za suvremene tehnologije i obrazovanje u poljoprivredi“ koji je vrijedan gotovo 30 milijuna kuna te je prijavljen na poziv „Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju kao podrška procesu reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“. Nositelj projekta je Poljoprivredna škola Vinkovci, a partner je Srednja škola Ilok te će se u okviru projekta obje škole opremiti suvremenom opremom, kao i obnoviti postojeći prostori koji su u lošem stanju.

Velika pomoć za sve slavonske županije, pa tako i Vukovarsko-srijemsku, bio je Vladin projekt za Slavoniju, Baranju i Srijem kroz koji je za pet projekata osigurano 18,75 milijardi kuna, koja su omogućila povećanje apsorpcije.

Od listopada 2016. godine pa do kraja 2018. godine iz ovog je projekta povučeno preko 8,7 milijardi kuna odnosno preko 46%, a s krajem ovogodišnjeg kolovoza preko 56 posto ugovorenih sredstava, što pokazuje koliko je Projekt uspješan.

- Ono što nas posebno raduje i što je važno napomenuti je da se od 5 najvećih ugovorenih projekata u 2018. godini u okviru projekta Slavonija, Baranja i Srijem na prva tri mjesta nalaze projekti Vukovarsko-srijemske županije. A riječ je o nadogradnja i elektrifikacija postojeće željezničke pruge od značaja za međunarodni promet M601 Vinkovci – Vukovar, projekt vrijednosti oko 677,7 milijuna kuna, od čega su 485,3 bespovratna. Nadalje, Arheološki park Vučedol, vrijednosti 117,3 milijuna kuna, od čega su bespovratna oko 99,7 milijuna kuna, te treći projekt, Izgradnja nadvožnjaka Duga ulica – Borinačka ulica i prilazne prometnice u gradu Vinkovcima, vrijednosti 80 milijuna kuna, od čega se na bespovratna odnosi oko 78,5 milijuna kuna - kažu u VSŽ.

Hitovi: 251