USKLADIMO FREKVENCIJE

Okosnice županjskog gospodarstva pred potpunim slomom

Kategorija: /
Autor: Sanja Pavelić
Mjesec dana nakon Vira, i Sladorana je očekivano pokrenula postupak predstečajne nagodbe sa svojim vjerovnicima.
Argumenti su jednaki, akumulirani gubici, koji su rezultat stanja na tržištu EU nakon potpune liberalizacije od 2017., narušili su poslovanje i tvrtka nije u mogućnosti servisirati svoje obveze, pa poziva vjerovnike na dogovor.
Sladorani je račun u neprekinutoj blokadi od 25. rujna, a kao i u slučaju Vira, proizvodnja u pogonima u Županji je od početka ove godine u cijelosti prebačena na Hrvatsku idustriju šećera, novu tvrtku osnovanu udruživanjem s osječkom šećeranom Marka Pipunića, pa posljedično izostaju i prihodi iz kojih bi servisirali obveze.
Sladorana prema podacima iz prijedloga nagodbe ima 129 vjerovnika, čije tražbine ukupno iznose 859,9 milijuna kuna, s tim da su tražbine tri razlučna vjerovnika HBOR-a, Zagrebačke i OTP banke oko 408,9 milijuna kuna, dok ostali vjerovnici potražuju 451 milijuna kuna.
Uprava Sladorane na čelu sa Željkom Zadrom nudi prijedlog da 50% potraživanja pretvore u temeljni kapital tvrtke, a preostali iznos otpiše za 90 posto i jednokratno se namiri nakon isteka 8 godina od pravomoćnosti rješenja o nagodbi.
Alternativno rješenje u slučaju neprihvaćanja konverzije potraživanja je otpis 90 posto ukupnih potraživanja, uz jednokratnu isplatu ostatka nakon 8 godina. Inače, među vjerovnicima Sladorane upravo je matica, Viro, pojedinačno i najvažniji, a iznos koji potražuje je oko 290 milijuna kuna.
Potraživanja od Sladorane među ostalim navodi i Viro u svom obrazloženju problema zbog kojih je posegnuo za pokušajem nagodbe sa svojim vjerovnicima.
Obje tvrtke su, dakle, u proteklom razdoblju prestale s operativnim radom i djeluju kao holding društva, dok je potrebna imovina prenesena u HIŠ.
Sladorana je kroz taj postupak stekla udjel od 60 posto u HIŠ-u, iz čijeg pozitivnog poslovanja i dividendi bi u narednom razdoblju trebao biti temeljen i proces restrukturiranja i isplate obveza vjerovnicima.
Također, i u Slavoniji novoj Županja koja je u većinskom vlasništvu Željka Zadre pokrenut je pred stečajni postupak.
Hitovi: 263