USKLADIMO FREKVENCIJE

Potpisan Ugovor o sufinanciranju „Programa usavršavanja managera - PUMA“

Kategorija: /
Autor: Sanja Pavelić
Vukovarsko-srijemska županija u suradnji s Hrvatskom udrugom poslodavaca već petnaestu godinu zaredom provodi Program usavršavanja managera- PUMA. Tim povodom su u Palači Srijem župan Božo Galić i direktor HUP Regionalnog ureda Osijek dr.sc. Ivan Sarić potpisali Ugovor o sufinanciranju „Programa usavršavanja managera - PUMA“ Hrvatske udruge poslodavaca u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2021.godinu.
PUMA predstavlja suvremeni sustav kontinuirane edukacije menadžera koji karakterizira postojanost, stalna prilagodba novim menadžerskim trendovima i hrvatskim posebnostima. Edukacije provode vrhunski predavači s bogatim gospodarskim iskustvom kroz programe koji daju optimalan balans između najaktualnijih istraživanja i primjenjive prakse.
Vrijednost ugovora koji Vukovarsko-srijemska županija sufinancira za 2021. godinu je 25.000,00 kuna. Tijekom provedbe programa u 2020. godini 150 polaznika je sudjelovalo na 7 različitih tematskih seminara, kojima je cilj bio osposobiti što više mladih ljudi kako bi edukacijom i stručnim usavršavanjem stekli praktična iskustva i znanja, te na taj način doprinijeli napretku gospodarstva u županiji.
Edukacije su usmjerene na opće i generalno znanje u području menadžmenta, marketinga, upravljanje i nekih aktivnih regulativa koji mogu podići kvalitetu upravljanja kao i cijelog sustava, a svatko u svojem području na ovaj način edukcije može podići razinu upravljanja u svojem poslovanju.
Kako je istaknuto, od početka provedbe programa još u 2006. godini pa do sada, kroz program PUMA educirano je 3150 osoba s područja Vukovarsko-srijemske županije, a zanimanje je iz godine u godinu sve veće. To dokazuje kako se svi žele educirati i što više usavršavati u području u kojem djeluju i rade. Programi su koncipirani za visoku stručnu spremu, a sastavljaju se u suradnji s poslodavcima. Teme ponekad uvjetuju i okolnosti, odnosno promjene u okruženju u kojem se provodi program, tako je u 2020. godini održan poseban seminar na temu korona krize.
Svečanom potpisivanju uz direktora Sarića nazočili su Biljana Šimleša- Santini d.o.o. Vinkovci i Dubravko Knežević- Arator d.o.o. Lovas.
Hitovi: 101