USKLADIMO FREKVENCIJE

Međunarodna i prekogranična suradnja vrlo važni segmenti

Kategorija: /
Autor: J.W.D.

Županj B.GalićMeđunarodna, pa tako i prekogranična suradnja vrlo su bitni segmenti djelovanja Vukovarsko-srijemske županije. Tijekom proteklih godina VSŽ je ostvarila vrlo dobru suradnju kako kroz bilateralne kontakte s regijama tako i kroz aktivno sudjelovanje u radu međunarodnih organizacija.Na razini države i Europske unije prekogranična suradnja također se vrednuje kao jedna od iznimno velikih mogućnosti za uravnoteženi i održivi razvoj Republike Hrvatske, a budući da naša županija graniči s dvije zemlje, duljina granice otvara nam mogućnosti za vrlo raznolike oblike prekogranične suradnje. Stoga je VSŽ, potičući prekograničnu suradnju u svim segmentima u kontekstu njenog utjecaja na ukupni ekonomski i socijalni razvoj, potpisala 16 različitih sporazuma o suradnji s regijama. VSŽ je u okviru IPA prekograničnog programa 2007-2013., komponente II za prekograničnu suradnju sudjelovala u dva programa, i to s Republikom Srbijom te Bosnom i Hercegovinom. U ova dva programa na području naše županije do sada je provedeno 14 projekata ukupne vrijednosti cca. 3,6 mil. eura. U programu s Republikom Mađarskom županija je mogla sudjelovati samo u manjem obimu kao pridružena županija, s obzirom da VSŽ nema fizičku granicu s Mađarskom. Osim opipljivih rezultata ostvarenih kroz projektne aktivnosti, dodanu vrijednost prekograničnih projekata svakako čini umrežavanje, prijenos znanja i iskustava te razvijanje dobrosusjedskih odnosa. Osim toga znanje i apsorpcijski kapaciteti za pripremu i provedbu EU projekata, stvoreni između ostalog i kroz sudjelovanje u prekograničnim projektima, od presudne su važnosti za pripremu i provedbu projekata koji će se financirati iz strukturnih fondova, sada kada smo postali članica EU. Prekogranična suradnja ostat će i dalje važan segment europske kohezijske politike s obzirom da se dvije trećine europskog zakonodavstva implementira na regionalnoj i lokalnoj razini, a Europska unija izdvaja velika sredstva za potrebe ove politike, namijenjene ujednačavanju regionalnog razvoja. Ta sredstva biti će implementirana između ostalog kroz nove programe za prekograničnu suradnju, ali i kroz programe transnacionalne i međuregionalne suradnje te makro-regionalne strategije, a u tom kontekstu za našu županiju najvažnije EU strategije za Dunavsku regiju – doznajemo od župana Vukovarsko srijemskog Bože Galića.

 

S.Pavelić

 

Hitovi: 1592