USKLADIMO FREKVENCIJE

PRIJAVE ŠTETA OD SUŠE

Kategorija: /
Autor: Z.Knežević

 

Nakon što je, na prijedlog županijskog povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda, župan Vukovarsko-srijemske županije Božo Galić

donio odluku o proglašenju elementarne nepogode od suše za područja gradova Ilok, Otok, Vukovar i Županja,  te općina Andrijaševci, Babina Greda, Bogdanovci, Borovo, Bošnjaci, Cerna, Drenovci, Gradište, Gunja, Ivankovo, Jarmina, Markušica, Negoslavci, Nijemci, Nuštar, Privlaka, Stari Mikanovci, Štitar, Tordinci, Vođinci i Vrbanja, započele su i prijave šteta. Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda za područje Grada Županja pozvalo je poljoprivredne proizvođaće da prijave štetu od elementarne nepogode na području katastarske općine Županja na poljoprivrednim kulturama i višegodišnjim nasadima, nastalima kao posljedica smanjene količine padalina-suše. Poljoprivredni proizvođači štetu mogu prijaviti u gradskoj upravi, J.J.Strossmayera 1, radnim danom od 7 do 15 sati zaključno s 12.rujna 2017. Pri prijavi štete poljoprivredni proizvođači dužni su predati i presliku Zahtjeva za potporu za 2017. godinu s prijavom površina.  

Hitovi: 375