USKLADIMO FREKVENCIJE

Znanstveni kolokvij u Drenovcima u petak „ Život i djelo fra Marka Japundžića“

Kategorija: /
Autor: S.Bogutovac

DRENOVCI – Udruga „ Duhovno hrašće“ Drenovci, Provincija franjevaca trećeredaca glagoljaša, Institut za ekumensku teologiju i dijalog „ Juraj Križanić“ Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu organiziraju znanstveni kolokvij „ Život i djelo fra Marka Japundžića“ koji će se održati u petak 22. veljače u 11 sati u Općinskoj narodnoj knjižnici Drenovci. Fra. Marko Japundžić, rođeni Drenovčanin ( 1914.- 2000.) bio je filolog, arhivist, arheolog, slavist i paleograf. U svom radu bavio se proučavanjem glagoljaških tekstova. Boravio je u Rimu i po povratku u domovinu fra Marko je istraživao i ostavio otvoreni put za daljnja istraživanja kazuje prof.dr.sc. Petar Bašić, koji će govoriti na kolokviju o životnom putu fra Marka. Izlaganja će imati mr. Vera Erl i doc. dr Antun Japundžić o radu i njegovim Drenovcima, prof.dr. Milica Lukić ima temu o glagoljaštvu i glagolizmu u Slavoniji, fra Marko Mišković o glagoljaštvu u Provinciji franjevaca trećeredaca glagoljaša, prof.dr. Juro Zečević Božić o ekumenskom, djelovanju fra Marka, akademik Stjepan Damjanović o postanku glagoljice, doc.dr. Tanja Kuštović kazivati će o Japundžićevim istraživanjima hravatskoglagoljskih liturgijskih tekstova, dr. Vera Blažević Krezić o tužnoj stranici knjige o povijesti hrvatskog glagolizma, a Katica Branka Katalinić će imati multimedijalnu projekciju uz 105 godišnjicu rođenja Marka Japundžića. Očekuje se i plenarna rasprava.

Hitovi: 553