USKLADIMO FREKVENCIJE

NEGATIVAN TREND :I ove godine manje prvašića

Kategorija: /
Autor: B. G. Dabić
Negativan trend pada broja učenika u hrvatskim školama nastavlja se i ovu godinu.
Vidljivo je to i po broju upisanih učenika u prve razrede u dvije osnovne škole u Županji. Ukupno je upisano 56 prvašića , od čega ih je u OŠ „Ivana Kozarca” 39, a 17 učenika je u Osnovnoj školi „Mato Lovrak”.
Ove  školske godine znatno je manji broj učenika u prvom razredu Osnovne škole „Ivana Kozarca”, budući ih je prošle godine bilo upisano 62-e. Nastavu u školi pohađa ukupno 480 učenika. „Nekada je bilo puno više djece , recimo kad sam došao raditi u školu prije 18 godina bilo je 900 učenika”, kaže ravnatelj Vladimir Jozanović. Prvašići su raspoređeni u 3 odjela, a primjerice osmaši kojih je nekada znalo u jednoj generaciji biti 150 i više sada nastavu pohađaju u 4 odjela, i to njih 87. Inače, vodi se računa o propisanim epidemiološkim mjerama, pa su sati skraćeni po pet minuta, kako bi se imalo vremena temeljito dezinficirati prostor škole između dvije smjene. Školski prostor se do daljnjeg ne može davati u zakup, tako da školsku dvoranu koriste isključivo učenici.
 
U Osnovnoj školi "Mate Lovraka" , iako je u prvom razredu upisan jedan učenik više u odnosu na prošlu godinu, nastavljen je ovaj negativan trend. U prvom razredu je ove školske godine 17 učenika, a u školi je ukupno 195 učenika( prošle godine 199). Prošle je godine nastava bila organizirana u jednoj smjeni, a ove se godine zbog novonastale epidemiološke situacije radi u dvije smjene. Najveći odjel broji 20 učenika, a u prosjeku ih je 14-15, kaže ravnatelj Marijan Oršolić.
 
 
 
Hitovi: 260