USKLADIMO FREKVENCIJE

Crvene Cipele -Za društvo bez nasilja nad ženama

Kategorija: /
Autor: B. G. Dabić

„Crvene Cipele – ZA društvo bez nasilja nad ženama i ZA ratifikaciju Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji akcija je čiji je cilj ukazati na problema nasilja nad ženama sjećanjem na žene žrtve svih oblika nasilja i pozvati na ratifikaciju Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Akciju su podržale članice Foruma žena SDP-a Županja,koje su pridružile akciji i na šetnici slikale prazne crvene cipele.
Cilj je pokazati da je svaki oblik nasilja nad ženama neprihvatljiv i podržiti ratifikaciju Konvencije kako bi ženama pružili bolju zaštitu te osigurali servise za pomoć u slučaju nasilja. Projekt Crvenih Cipela je 2009. godine započela meksička umjetnica Elina Chauvet koja je instalacijom praznih crvenih cipela željela prikazati prosvjed svih žena kojih više nama. Na taj način je željela osvijestiti društvo o broju žena koje su svake godine ubijene ili otete u Meksiku. Nakon toga su slične akcije s ciljem podizanja svijesti o nasilju nad ženama održane diljem svijeta.

Akcija je dio međunarodne kampanje ''16 dana aktivizma'' koja traje od 25.11. (Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama) do 10.12. (Međunarodnog dana ljudskih prava). Kampanja je prvi put pokrenuta 1991. s ciljem eliminacije svih oblika nasilja nad ženama. Trenutno je u nju uključeno preko 3700 organizacije iz 164 države svijeta, rekla nam je Ksenija Cegledi, članica Glavnog odbora Foruma žena SDP-a Hrvatske.

U Hrvatskoj je posljednjih godina prisutan trend porasta brutalnih zločina nad ženama, tako je u prošloj godini ubijeno 19 žena od strane bliskih osoba, od čega 15 od strane intimnih partnera. Gotovo 10.000 žena je u prošloj godini prijavilo neki oblik prekršajnog oblika nasilja u obitelji, dok je 279 žena bilo žrtvom kaznenog djela nasilja u obitelji. Ti podaci su još strašniji ako znamo da se samo 30% slučajeva nasilja u obitelji prijavljuje. Uz to, servisi za pomoć ženama koje žele izići iz nasilnih veza su gotovo nepostojeći, kaže Ksenija Cegledi.

Hitovi: 1019