USKLADIMO FREKVENCIJE

Raspodjela sredstava za financiranje rada političkih stranaka

Kategorija: /
Autor: Z.Knežević

Grad Županja objavio je zaključak o raspodjeli sredstava za financiranje rada političkih stranaka u 2018. godini.

Radi se o sredstvima u ukupnom iznosu od 120.000 kuna koje su raspoređene političkim strankama koje imaju najmanje jednog vijećnika u Gradskom vijeću Županje. Dio sredstava raspoređen je u jednakom iznosu od po tisuću kuna za svaku stranku koja ima jednog vijećnika u Gradskom vijeću-HDZ, HSS i SDP, što je ukupan iznos od 12.000 kuna. Drugi dio sredstava, odnosno, ukupan iznos od 108.000 kuna, raspoređen je tako da svakoj političkoj stranci-klubu vijećnika, pripadaju sredstva razmjerno broju njenih vijećnika u Gradskom vijeću. Tako će Gradskoj organizaciji HDZ-a pripasti 61.176,47 kuna, Gradskoj organizaciji HSS-a 10.352,94 kune, a Gradskoj organizaciji SDP-a 16.705,88 kuna. Nadalje, po 6.352,94 kune dobit će nezavisni vijećnici Željko Džoić, Mladen Huber, Darko Lorger, Ivica Šarić i Andrea Župarić.

 

Hitovi: 302