USKLADIMO FREKVENCIJE

Starački dom, rasvjeta, oborinska odvodnja..

Kategorija: /
Autor: Z.Knežević

Razmatranje izmjena i dopuna Proračuna Grada Županja za 2018. godinu, Razmatranje prijedloga Odluke o kreditnom zaduženju Grada Županja, bile su samo neke od tema sjednice Gradskog vijeća Županje na kojoj je razmotreno i Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom 2017.-2022. Grada Županja.

Nadalje, na sjednici je podneseno i Izvješće o utrošenim sredstvima socijalnog programa za 2017. godinu. Sjednica Gradskog vijeća Županje započela je Aktualnim satom i pitanjima gradskih vijećnika. Prva je pitanja uputio vijećnik HDZ-a Mladen Stažić kojega je zanimala rekonstrukcija Ulice Ante Starčevića i nastavak radova na zacjevljenju kanala u toj ulici, te broj stipendista Grada Županja. O uređenju Ulice Ante Starčevića odgovor je iznio v.d. pročelnika Josip Nikolozo, dok je o stipendijama govorio gradonačelnik Davor Miličević naglasivši kako u ovome trenutku Grad Županja stipendira 180 mladih, a proračunom je planirano milijun i sto tisuća kuna za ovu godinu. Vijećnika SDP-a Josipa Gregorovića zanimalo je na koji način "Komunalac" planira nadoknaditi manjak prihoda zbog manjeg broja stanovništva i manje potrošnje vode, na što je odgovorio direktor "Komunalca" Ilija Lešić. Nezavisnog vijećnika Mladena Hubera zanimale su cijene reatesta dimnjaka u zgradama kolektivnog stanovanja i kod korisnika plinskih instalacija, na što je novonastalu situaciju pojasnio direktor Stanobiroa d.o.o. Branko Stojčić. "Javni satovi postavljeni u gradu ne pokazuju točno vrijeme i temperaturu." nastavio je Huber kojemu je Josip Nikolozo odgovorio da se satovi redovno servisiraju. Nezavisni vijećnik Ivica Šarić otvorio je na Aktualnom satu sjednice Gradskog vijeća Županje temu zgrada bivše osnovne i srednje škole na Šećerani, te se kroz drugo svoje pitanje interesirao što će biti s proračunom Grada Županja obzirom da "Sladorana" mijenja sjedište i prelazi u "Viro". Temu zgrada osnovne i srednje škole na Šećerani gradonačelnik Davor Miličević je okarakterizirao kao temu aktivnu desetak godina i koja nije završena, iako je, dodao je, jedan bivši gradski vijećnik, koji je o njoj godinama govorio, završio svoje aktivno bavljenje politikom otišavši u mirovinu. Predložio je Gradskome vijeću da donese odluku i ponovo pošalju upit Vukovarsko-srijemskoj županiji u svezi rušenja zgrada.

Vijećnik HSS-a Marko Maroševac u svome se pitanju na Aktualnom satu Gradskog vijeća Županje osvrnuo na prostor ispred zgrade nove mrtvačnice na gradskome groblju, istaknuvši kako je postojeći dio nedostatan za veći broj osoba koje su nazočne sahranama. O uređenju okoliša mrtvačnice i planiranim preinakama govorio je direktor "Čistoće" d.o.o. Ante Klanac. Vijećnica SDP-a Manda Kopić u svome se pitanju na Aktualnome satu opširno osvrnula na nedostatak staračkog doma u Županji koji bi po cijeni bio prihvatljiv umirovljenicima s malim mirovinama, na što je također opširno odgovorio gradonačelnik Davor Miličević, naglasivši kako će Grad Županja ovoj temi posvetiti posebnu pozornost. Vijećnica HDZ-a Ljerka Benaković upozorila je na problem u Ulici braće Radića gdje za desetak obiteljskih kuća ozbiljno prijeti obližnji odvodni kanal, posebice za posljednju kuću u nizu, o čemu je odgovor dao Josip Nikolozo koji je odgovorio vijećnici Benaković i na pitanje u svezi rasvjete u Bošnjačkoj ulici. U raspravu o ovoj temi uključio se i gradonačelnik Davor Miličević koji je poručio kako će se u suradnji s Hrvatskim vodama zasigurno riješiti problem spornog kanala.

Hitovi: 1117