USKLADIMO FREKVENCIJE

Potrošnja vode, EU fondovi, klupe na dječjim igralištima...

Kategorija: /
Autor: Z.Knežević

 

Aktualni sat sjednice Gradskog vijeća Županje započeo je pitanjima vijećnika Mladena Stažića iz HDZ-a koji se zanimao za korištenje sredstava iz EU fondova, te za zgradu Narodne obrane i mogućnosti da se privede svrsi.

O korištenju EU fondova govorila je Ana Cvitković Komesarović, direktorica Lokalne agencije za razvoj Vjeverica koja je istaknula da se trenutno na području Županje provodi 5 projekata vrijednih 12.110.000 kuna od čega je EU udio 11.403.000 kuna, a kroz njih je zaposleno 55 osoba. U pripremi je, dodala je Cvitković-Komesarović, puno novih projekata od kojih je samo jedan vrijedan 55 milijuna kuna. O zgradi Narodne obrane osvrnuo se gradonačelnik Davor Miličević koji je naglasio kako će nastojati da se o tome razgovara s ministrom državne imovine Goranom Marićem, te da će Grad Županja pokušati riješiti imovinsko-pravne odnose u svezi zemljišta na Šećerani kako bi zemljište bilo u vlasništvu Grada i kako bi se određeni problemi lakše riješili. U nastavku Aktualnog sata vijećnika SDP-a Josipa Gregorovića zanimalo je u kojoj je fazi izrada Razvojne strategije Grada Županja, te koliko trenutno postotak zaduženja ima Grad Županja. I njemu je odgovorio opširno gradonačelnik Davor Miličević. Nezavisnog vijećnika Mladena Hubera zanimao je odvoz komunalnog otpada i recikliranje, o čemu je opširno govorio direktor Čistoće Ante Klanac. Vijećnik HDZ-a Ivan Miličić pohvalio je Hrvatske šume odnosno županjsku Šumariju ali i zatražio pojašnjenje zašto nema ogrijeva, te se osvrnuo na problem s cestom u Ulici Braće Radića. Gradsko će vijeće, rekla je predsjednica Nada Galović, Šumariji uputiti pisani upit. O problemu dijela građana iz Ulice Braće Radića uz kanal koji održavaju Hrvatske vode opširno je govorila Ljerka Benaković iz HDZ-a, dok je dio mogućih rješenja naveo pročelnik Josip Nikolozo. Na Aktualnom satu sjednice Gradskog vijeća Županje pitanje o postavljanju klupa na dječjim igralištima postavila je vijećnica SDP-a Manda Kopić, dok je o problemu, kako je rekao prevelikih kubika vode, u ime brojnih građana opširno govorio vijećnik HSS-a Marko Maroševac. Opširan je bio i direktor "Komunalca" Ilija Lešić.

 

Hitovi: 745