USKLADIMO FREKVENCIJE

O dimnjacima i grijanju na plin, javnim površinama i božićnicama za umirovljenike....

Kategorija: /
Autor: Z.Knežević

Aktualni sat sjednice Gradskog vijeća Županje donio je tek nekoliko vijećničkih pitanja: nezavisni vijećnik Mladen Huber zanimao se za promjenu urbanističkog plana i najavljenu gradnju doma za starije i nemoćne, te je naglasio, između ostalog, da građani ne znaju je li promijenjen urbanistički plan i koliko je to koštalo.

U svome odgovoru gradonačelnik Davor Miličević je, između ostalog, istaknuo kako urbanistički plan nije promijenjen i da to nije ništa koštalo. Vijećnik Marko Maroševac (HSS) na Aktualnom je satu postavio pitanje u svezi dimnjaka na objektima koji koriste plin za grijanje. "Puno je onih koji se griju na plin i što s dimnjacima, kakve su obveze." pitao je Maroševac i u nastavku pitanja zanimao se do kada se i kako plaća eventualni dug iz prošle godine. Gradonačelnik Miličević je, odgovarajući na pitanje, naglasio kako i sam dobiva pritužbe i pitanja u svezi dimnjaka, te je predložio da se do sljedeće sjednice Gradskog vijeća, koja bi, rekao je, trebala biti 30. prosinca, pripremi opširan pisani odgovor u kojemu bi bile sve zakonske odredbe vezane za dimnjačarsku službu. Predložio je i da se pripremi i jedno priopćenje koje bi se uputilo građanima i tako pojasnilo što se sve treba u svezi održavanja dimnjaka, posebno kada je riječ o objektima koji koriste plin kao energent.
 
O božićnicama za umirovljenike zanimao se vijećnik Josip Gregorović (SDP) koji je zatražio i podatke o trenutnim zaduženjima Grada Županja, te se osvrnuo na prijedlog proračuna za 2020. godinu u čijoj pripremi, kako je rekao, građani nisu mogli sudjelovati. U odgovoru vijećniku Gregoroviću gradonačelnik Miličević je postavio protupitanje upitavši ga zna li uopće koliko ima umirovljenika u Županji. "Ne znate, ali ja znam: 2.500. I što im dati i kome. " rekao je, između ostalog, gradonačelnik Miličević i nastavio: Zašto ste uopće komentirali proračun kad ga nećete podržati?" rekao je Miličević i u nastavku odgovora opširno pojasnio trenutna kreditna zaduženja Grada Županja najavljujući da će se do polovice 2023. godine očistiti postojeći krediti.
U nastavku Aktualnog sata sjednice Gradskog vijeća Županje nezavisna vijećnica Andrea Župarić upozorila je na korištenje javnih površina u privatne svrhe što u pojedinim ulicama jako narušava izgled grada. Iznijela je i primjer u Poduzetničkoj zoni, te naročito u Šantavi i tome dijelu grada, upitavši što poduzima komunalni redar po tome pitanju, naglasivši kako to nije problem par dana, već cijele godine. Gradonačelnik Miličević zahvalio je vijećnici na pitanju i složio se s njezinim tvrdnjama, te u odgovoru dodao još primjera, posebno iz Novog naselja, koji također, kako je rekao, narušavaju izgled grada. Osvrnuo se i na ideju da se ponovo nagrađuju najljepše uređene okućnice, te istaknuo kako zauzimanjem javnih površina, postavljanjem ograničenja za parkiranje, ali i odlaganjem strojeva i opreme, pojedinci doista narušavaju izgled uređenih i održavanih javnih površina.
Hitovi: 419