USKLADIMO FREKVENCIJE

Općina Štitar još uvijek bez proračuna

Kategorija: /
Autor: Sanja Pavelić

Nakon lokalnih izbora funkciju načelnika u Općini Štitar preuzeo je nezavisni kandidat Marko Bikić.

Podsjetimo, Bikić je i u prošlom mandatu bio općinski načelnik no tada iz redova HDZ-a. U posljednjoj godini mandata Općinsko vijeće nije prihvatilo proračun, što je značilo da je Bikić morao otići s mjesta načelnik a Općinu je nastavio voditi povjerenik. Nakon lokalnih izbora Bikić se vraća voljom birača na čelo Općine ali ovaj put kao nezavisni kandidat. No povratak na političku scenu nije mu bio nimalo lagan, naime prvi pokušaj formiranja Općinskog vijeća i izbor predsjednika Vijeća nije uspio, tek na drugoj sjednici Općinsko vijeće dobilo je predsjednicu Marinu Pranjić iz redova HDZ-a. No, i nakon toga nastavljaju se problemi u ovoj Općini, naime ni do danas nije izglasan Proračun. Prema riječima načelnika Marka Bikića, iako je predsjednici Vijeća uredno predao prijedlog proračuna, ta točka dnevnog reda nije uvrštena na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća u Štitaru. Predsjednica Vijeća Pranjić, prema riječima načelnika Bikića dužna je bila u roku 15 dana sazvati ponovno sjednicu Vijeća i uvrstiti točku dnevnog reda izglasavanje proračuna, no sasvim je izgledno da predsjednica Vijeća Marina Pranjić neće sazvati novu sjednicu. U tom slučaju Općinski načelnik saziva novu sjednicu Vijeća u roku od 15 dana na kojoj će kao točku dnevnog reda uvrstiti i prijedlog proračuna.

U ovakvim uvjetima Općina Štitar teško funkcionira, nema ulaganja niti izgradnje komunalne infrastrukture, a i Udruge teško funkcioniranju.

Primjerice, Uprava NK Sloga postavila je ultimatum načelniku Marku Bikiću da ukoliko se u roku u 15 dana ne riješi pitanje financiranja Kluba daju kompletnu ostavku. Načelnik Bikić, nada se da će se ova teška situacija u Štitaru ipak riješiti kako bi Općina do kraja godine ipak mogla funkcionirati.

foto:Sanja Pavelić

Hitovi: 997