USKLADIMO FREKVENCIJE

Politika

Gradnja bazena sve izglednija

Autor: Sanja Pavelić
Kategorija:

 

Današnja sjednica Gradskog vijeća koja je relativno kratko trajala i na kojoj su donesene jednoglasne odluke imala je dvije točke dnevnog reda.

Župan Božo Galić na 7. Forumu poljskih i hrvatskih regija

Kategorija:

Započeo je 7. Forum poljskih i hrvatskih regija koji se od 10. do 12. travnja održava u Poreču, na kojem će tematski naglasak biti na strateškom planiranju razvoja poljskih i hrvatskih regija do 2030. godine, ruralnog razvoja kako jednog od glavnih okosnica regionalnog razvoja, privlačenja investicija, usklađivanja obrazovanja sa potrebama tržišta.

Starački dom, rasvjeta, oborinska odvodnja..

Autor: Z.Knežević
Kategorija:

Razmatranje izmjena i dopuna Proračuna Grada Županja za 2018. godinu, Razmatranje prijedloga Odluke o kreditnom zaduženju Grada Županja, bile su samo neke od tema sjednice Gradskog vijeća Županje na kojoj je razmotreno i Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom 2017.-2022. Grada Županja.

Izborna skupština HSS-a Vukovarsko-srijemske županije

Autor: Z.Knežević
Kategorija:

 

Županijska organizacija Hrvatske seljačke stranke Vukovarsko-srijemske županije održala je u Domu kulture u Bošnjacima izbornu skupštinu na kojoj je za predsjednika izabran Mato Golubičić.

Crvene Cipele -Za društvo bez nasilja nad ženama

Autor: B. G. Dabić
Kategorija:

„Crvene Cipele – ZA društvo bez nasilja nad ženama i ZA ratifikaciju Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji akcija je čiji je cilj ukazati na problema nasilja nad ženama

Šetnica, staze, forum....puno pitanja na sjednici Gradskog vijeća

Autor: Z.Knežević
Kategorija:

Razmatranje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Županja za 2017. godinu, razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju proračuna Grada Županja za 2017. godinu, bile su samo neke od tema današnje sjednice Gradskog vijeća Županje.